Tandartspraktijk Weidevenne

Betreffende behandelingen en het CORONA-virus

Wij informeren u over de maatregelen die wij met ingang van maandag 23 maart 2020 zullen nemen i.v.m. het Corona-virus.

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 23 maart 2020 en in ieder geval tot 28 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Onder spoed wordt verstaan:

  • Trauma
  • Nabloeding na een behandeling
  • Acute, heftige pijn
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

Dit houdt in dat alle lopende afspraken (controles, behandelingen, preventie- en mondhygiëne-afspraken) tot voorlopig 28 april geannuleerd worden. Wij zullen u hierover nog bellen of mailen.

Wij zijn elke werkdag vanaf 08:00 tot 12.00 uur aanwezig in de praktijk.

 

Wij willen u er nadrukkelijk op attenderen: heeft u koorts, moet u hoesten of heeft u een verkoudheid dan mag u niet voor een afspraak naar de praktijk komen.

 

Wij zullen u via de website en/of via de email op de hoogte houden van de wijzigingen en ontwikkelingen rondom onze praktijk.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Team Tandartspraktijk Weidevenne

 

Tel 0299-660345

Mail info@tandartspraktijkweidevenne.nl

Website www.tandartspraktijkweidevenne.nl

 

Tandartspraktijk Weidevenne is de tandartspraktijk in de nieuwe woonwijk Weidevenne te Purmerend.
Een compleet team van tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistentes staat voor u klaar.

Wij staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Jaarlijks voldoen wij aan de kwaliteitseisen van nascholing en cursussen.
U kunt bij ons terecht voor mondhygiëne, tandheelkunde en implantaten.

Kwaliteit gaat bij ons boven snelheid. Wij doen ons best om u zo prettig mogelijk te ontvangen. Onze praktijk is gastvrij, ruim van opzet en voldoet aan alle hygiëneregels.
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van onze tandartspraktijk.
Wij zijn lid van de beroepsverenigingen NMT en ANT.

Bereikbaarheid

Tandartspraktijk Weidevenne is telefonisch bereikbaar op 0299-660345 van maandag tot en met donderdag vanaf 08.10 tot 16.30.
Indien de assistente de telefoon niet direct kan opnemen kunt u uw boodschap inspreken of u kunt een email sturen naar receptie@tandartspraktijkweidevenne.nl

Buiten deze tijden en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor dienstdoende tandartsen. Dit is helaas niet meer de tandartsenkring uit de regio. De tekst op het antwoordapparaat geeft u informatie over de diverse locaties.

Ons emailadres: receptie@tandartspraktijkweidevenne.nl
Voor vragen of al uw meldingen kunt u ons gerust een email sturen.

Openingstijden

Maandag: 08.10 t/m 17.00
Dinsdag: 08.10 t/m 17.00
Woensdag: 08.10 t/m 17.00
Donderdag:08.10 t/m 17.00
Vrijdag: 08.10 t/m 13.00

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons altijd te informeren betreffende uw gezondheid zoals zwangerschap, ziektes, infecties en medicijngebruik.

Afspraken

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u vriendelijk om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u tijdig afbericht zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot uw volgende controle, maar neem contact met ons op. Indien de praktijk gesloten is hoort u op het antwoordapparaat het nummer van diverse locaties met spoedopvang door tandartsen.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder overleg met uw medeweten. Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van het dossier ingevuld en ondertekend. Wij zenden uw dossier naar uw eigen emailadres opdat u deze zelf kunt doorzenden.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via factoringbedrijf Infomedics (dit is samengegaan met FAMED). U krijgt de rekening digitaal naar het emailadres dat bij ons in het systeem bekend is. Geeft u alstublieft door indien het emailadres gewijzigd is. Mocht u geen digitale nota willen ontvangen, geeft u dit dan aan in de praktijk.

Het telefoonnummer van Infomedics is 036 – 20 31 900 en de site is www.infomedics.nl
Pin-automaat is aanwezig.
Indien u dat wenst kunt u voor behandelingen boven de € 150,- een begroting krijgen.
Vanaf 1 januari 2013 geldt de tarievenlijst vastgesteld door de Nederlandse zorg autoriteit (Nza).
Wij respecteren de tarievenlijst opgesteld door de minister en bieden hiervoor uiteraard klantvriendelijkheid, de optimale zorg en hygiëne.