Tandartspraktijk Weidevenne

Vakantie-periode

Wij zijn op vakantie van zaterdag 4 juli 2020 t/m zondag 26 juli 2020.
De mondhygiënistes Flora van der Brugge en Natalie Meyer werken wél gewoon door deze weken.

Voor ongelukken, bloedingen, hevige pijnklachten kunt u terecht bij:

Dental 365, 24/7   020-5558282  Piet Heinkade 215 Amsterdam

Mondzorgpoli Amsterdam 24/7 Slotervaartziekenhuis, 020-7234848, Louwesweg 6 Amsterdam

TBB Tandartsbemiddelingsbureau, 020-3034500

 

Betreffende behandelingen en het CORONA-virus

Vanaf woendag 21 april 2020 mogen wij comform het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT de reguliere zorgverlening weer aanvangen bij  niet-coronapatiënten

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de  Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden
beschermd.
Wij zullen beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid
en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te
annuleren.
• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u
bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol welke voorbij de voordeur hangt. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te
raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de
1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider
meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en
hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Team Tandartspraktijk Weidevenne

 

Tel 0299-660345

Mail info@tandartspraktijkweidevenne.nl

Website www.tandartspraktijkweidevenne.nl

 

Tandartspraktijk Weidevenne is de tandartspraktijk in de nieuwe woonwijk Weidevenne te Purmerend.
Een compleet team van tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistentes staat voor u klaar.

Wij staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tandartsen. Jaarlijks voldoen wij aan de kwaliteitseisen van nascholing en cursussen.
U kunt bij ons terecht voor mondhygiëne, tandheelkunde en implantaten.

Kwaliteit gaat bij ons boven snelheid. Wij doen ons best om u zo prettig mogelijk te ontvangen. Onze praktijk is gastvrij, ruim van opzet en voldoet aan alle hygiëneregels.
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van onze tandartspraktijk.
Wij zijn lid van de beroepsverenigingen NMT en ANT.

Bereikbaarheid

Tandartspraktijk Weidevenne is telefonisch bereikbaar op 0299-660345 van maandag tot en met donderdag vanaf 08.10 tot 16.30.
Indien de assistente de telefoon niet direct kan opnemen kunt u uw boodschap inspreken of u kunt een email sturen naar receptie@tandartspraktijkweidevenne.nl

Buiten deze tijden en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor dienstdoende tandartsen. Dit is helaas niet meer de tandartsenkring uit de regio. De tekst op het antwoordapparaat geeft u informatie over de diverse locaties.

Ons emailadres: receptie@tandartspraktijkweidevenne.nl
Voor vragen of al uw meldingen kunt u ons gerust een email sturen.

Openingstijden

Maandag: 08.10 t/m 17.00
Dinsdag: 08.10 t/m 17.00
Woensdag: 08.10 t/m 17.00
Donderdag:08.10 t/m 17.00
Vrijdag: 08.10 t/m 13.00

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons altijd te informeren betreffende uw gezondheid zoals zwangerschap, ziektes, infecties en medicijngebruik.

Afspraken

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u vriendelijk om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u tijdig afbericht zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot uw volgende controle, maar neem contact met ons op. Indien de praktijk gesloten is hoort u op het antwoordapparaat het nummer van diverse locaties met spoedopvang door tandartsen.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder overleg met uw medeweten. Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van het dossier ingevuld en ondertekend. Wij zenden uw dossier naar uw eigen emailadres opdat u deze zelf kunt doorzenden.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via factoringbedrijf Infomedics (dit is samengegaan met FAMED). U krijgt de rekening voor het restbedrag digitaal naar het emailadres dat bij ons in het systeem bekend is. Geeft u alstublieft door indien het emailadres gewijzigd is. Mocht u geen digitale nota willen ontvangen, geeft u dit dan aan in de praktijk.

Het telefoonnummer van Infomedics is 036 – 20 31 900 en de site is www.infomedics.nl
Pin-automaat is aanwezig.
Indien u dat wenst kunt u voor behandelingen boven de € 150,- een begroting krijgen.
Vanaf 1 januari 2013 geldt de tarievenlijst vastgesteld door de Nederlandse zorg autoriteit (Nza).
Wij respecteren de tarievenlijst opgesteld door de minister en bieden hiervoor uiteraard klantvriendelijkheid, de optimale zorg en hygiëne.